Markus Ljungkvist

Java konsulter Markus Ljungkvist

Markus har mer än 15 års erfarenhet av systemutveckling och systemarkitektur varav de senaste 10 åren som Java konsult. Har sedan mitten av 2005 arbetat främst som Java arkitekt.

Han är också grundare av Techation Systems och har drivit företaget sedan 1995.

Certifierad enligt Sun Certified Java Programmer och diplomerad IT-arkitekt (Dataföreningen Kompetens).

Programspråk: Java/JavaEE,  C/C++,  Pro-C (Oracle), PL-SQL (Oracle), T-SQL (MS SQL Server, Sybase), Javascript, PHP, XML/XSLT, Ant, Maven, Shell script

Ramverk: EJB3/JPA, Hibernate, Spring, Struts/Struts2

Verktyg: Eclipse, TOAD, Rational Clearcase, Rational Clearquest, HP Quality Center, Subversion, SoapUI

Databaser: Oracle, Sybase, MySQL

Applikationsservrar: JBOSS, Tomcat, Resin

Operativsystem: Windows, Unix, Linux, HP/UX, Sun Solaris

Metodik: RUP, Scrum, ITIL

Bli uppringd? Tel

Comments are closed.